Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

ARHIVA

 LARHIVA RO 2024LARHIVA RO 2023ARHIVA 1 2022ARHIVA 1 2021ARHIVA 1 2020ARHIVA 1 2019ARHIVA 1 2018ARHIVA 1 2017ARHIVA 1 2016


 

Restaurarea filelor de carte ale Dicţionarului German-Valah, aparţinând colecţiei Muzeului Civilizaţiei Dacice și Romane

Restaurarea filelor de carte ale Dicţionarului German-Valah, aparţinând colecţiei Muzeului Civilizaţiei Dacice și Romane

Restaurarea unui exemplar de carte veche

Deutsch – Walachische Sprachlehre, Sibiu, [1810 ]

Ioan Piuariu – Molnar

Ioan Piuariu – Molnar a fost cel dintâi medic român titrat la Viena, oculist renumit și filolog.

S-a născut în 1749 la Sadu, din apropiere de Sibiu, în familia preotului Ioan Molnar, care-și spunea Piuariu, după numele strămoșilor.

În paralel cu practicarea medicinei și predării primelor cursuri de oculistică la Liceul medico-chirurgical din Cluj, a exercitat, ca om de cultură și iluminist erudit, o amplă activitate de emancipare și ajutorare a poporului român transilvănean.

Pe plan cultural și social se implică pe toate căile să aducă un sprijin real maselor. Traduce și popularizează cărţi, trimite petiţii la Viena în numele săracilor, făcând apel la progres, expune starea precară a școlilor din Transilvania. Memoriile sale au ca rezultat o rezoluţie a împăratului Iosif al II-lea, care dispune creșterea fondului școlar pentru naţiunea română.

Prima ediţie a Dicţionarului German-Valah apare la Viena în 1788.

În 1789 Ioan Piuariu – Molnar dorește, fără succes însă, să înfiinţeze pentru prima dată un ziar al românilor (Foaie românească pentru sătean). În 1793 reia această iniţiativă, dar se lovește de un nou refuz.

Încercările repetate, urmate de eșec, îl determină să pună bazele unei societăţi știinţifice cu numele “Societatea Filosofească a Neamului Românesc din Mare Principatul Ardealului” (1795), prin intermediul căreia să obţină dreptul de a tipări ziarul, cu ajutorul editorului Barth, unul dintre proprietarii unei prestigioase tipografii sibiene, în secolul al XVIII-lea și prima jumătate al secolului al XIX-lea.

Dar autorităţile înţeleg faptul că în spatele asociaţiei se găsește tot Ioan Piuariu – Molnar și refuză din nou. Până la sfârșitul vieţii, Molnar și-a dorit editarea acestui ziar, vis pe care nu l-a văzut materializat însă niciodată.

Alături de reprezentanţi de seamă ai intelectualităţii românești din acele vremuri (Samuil Micu Klein, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ion-Budai Deleanu, ș. a.) participă la redactarea unui amplu și argumentat memoriu, Supplex Libellus Valahorum Transsilvaniae, adresat împăratului Leopold al II-lea, prin intermediul căruia se formulează revendicările poporului român din Transilvania.

Ioan Piuariu – Molnar a decedat în 1815 la Sibiu și a fost înhumat în Cimitirul Bisericii Ortodoxe Române din Sibiu, unde i-a fost trecut numele pe o placă comemorativă, alături de alţi prestigioși oameni de cultură.

Materialul de faţă se va referi în continuare la restaurarea filelor de carte ale Dicţionarului German-Valah, aparţinând colecţiei Muzeului Civilizaţiei Dacice și Romane.

Format in 8º; 14 + 413 + 83 file. Tipar negru cu două feluri de caractere, chirilice și latine în limba română și cu litere latine în limba germană, maxim 34 de rânduri la pagină.

Ornamentica cuprinde un frontispiciu cu o gravură înfăţișând două persoane, una șezând la o masă de lucru și cealaltă în picioare, precum și viniete reprezentând un grup de case sau o amforă.

La momentul intrării în laborator starea de conservare era una precară: lipsa copertelor și a filei de titlu; fisuri, rupturi, mici pierderi de conţinut; urme ale unui atac masiv al insectelor xilofage, orificiile de zbor fiind numeroase și unele extrem de dese în zona tranșelor exterioare sau chiar în porţiunea purtătoare de text; pete foxing; îmbruniri ale filelor sub acţiunea luminii.

Volumul a fost tipărit pe hârtie manuală de o calitate inferioară, inegală ca grosime.

Totuși aceasta prezintă multiple filigrane. De exemplu: Hermanstat, Kertsesoara, Netz(…), Aerb, ZW(...)NT, silueta unui animal – cerb sau capră (incomplet), o coroană, cifra 2 încadrată într-o ramă ornamentală cu motive florale stilizate, ș. a..

Cartea prezintă însemnări de deţinător cu creion sau cerneală. Spre exemplu, la pagina 348 apare numele Adam Dregan.

Operaţiunile de restaurare aplicate sunt o provocare, datorită lipsei de consistenţă a hârtiei suport și a multiplelor perforaţii apărute în urma atacului de insecte.

Restaurator Luminița Bogdan

Secția Restaurare, Investigații, Conservare

Bibliografie

1. Enciclopedia Minerva, Editura Comitetului de redacţie al Enciclopediei Române Minerva, Cluj, 1929-1930

2. Popa, Mircea – Ioan Molnar Piuariu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976

3. Prof. univ. dr. Macavei, Elena – Tribuna, Sibiu, 04.09.2016

 
  • muzeucdr.deva@gmail.com