Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

ARHIVA

 LARHIVA RO 2024LARHIVA RO 2023ARHIVA 1 2022ARHIVA 1 2021ARHIVA 1 2020ARHIVA 1 2019ARHIVA 1 2018ARHIVA 1 2017ARHIVA 1 2016


 

IATAGAN de secol XIX restaurat în Laboratorul de Restaurare-Investigații, Conservare Deva

IATAGAN de secol XIX restaurat în Laboratorul de Restaurare-Investigații, Conservare Deva

Iatagan, secolul al XIX-lea

Piesa restaurată în Laboratorul de Restaurare, Investigaţii și Conservare prezentată on-line astăzi este un iatagan, aflat în colecția Muzeului Civilizației Dacice si Romane, confecționat într-un centru de producție balcanic de către armurierul Mehmet pentru un anume Ahmed, așa cum reiese din textul inscripției de pe lamă.

Obiectul, datat în anul 1220 - după calendarul islamic, 1805/1806 - după cel gregorian, are ca principale elemente componente, mânerul și lama.

Mânerul are, la rândul său, ca elemente constituente, plăselele, realizate din os și hașerma și parazvana confecționate dintr-un aliaj al argintului și decorate cu motive vegetale stilizate și motive geometrice.

Lama, confecționată din oțel, prin damaschinare, ușor curbată, are tăișul pe muchia interioară, muchia exterioară fiind netăioasă.

Pe lamă, la partea exterioară, este damaschinat cu argint un ornament cu motive vegetale și florale stilizate, iar la partea interioară trei inscripții cu litere arabe și un decor floral, toate realizate în aceeași manieră.

Din punctul de vedere al stării de conservare, pe lângă depunerile mecanice de pe întreaga sa suprafață, obiectul mai prezintă, pe componentele confecționate din oțel, un strat discontinuu de produși de coroziune caracteristici fierului din aliaj, cu zone punctiforme cu aspect de înțepat sau pișcat.

Componentele confecționate din argint erau acoperite cu un strat discontinuu, cu zone mai accentuate de culoare neagră, de produși de coroziune caracteristici argintului.

Pentru a putea stopa alterarea piesei ce se producea în timp, liniar şi ireversibil, având ca principală cauză de degradare, coroziunea, se impunea intrarea sa într-un proces de restaurare.

Modalitatea de intervenție aleasă pentru acest obiect a fost cea de tratare a componentei metalice fixe în prezența componentei confecționate din suport organic, iataganul făcând parte din categoria obiectelor compozite.

Principalele operațiuni efectuate au fost cele de curățire a patinei vulgare de pe plăsele precum și solubilizarea produșilor de coroziune de pe componentele din aliaj de argint cu soluție apoasă de acid formic.

Pentru niturile care fixează plăselele am intervenit în scopul stabilizării oxizilor de fier după o curățire mecanică prealabilă.

Stoparea coroziunii localizate pe lama din oțel am realizat-o prin imersia acesteia într-o soluție de Compexon III al cărei pH a fost în permanență controlat cu hidroxid de sodiu sau Complexon III, înaintea imersiei procedând însă la izolarea plăselelor, a parazvanei și hașermei precum și a inscripției damaschinate pe lamă cu o rășină acrilică pe bază de metacrilat de etil.

Ca urmare a tuturor operațiilor de restaurare efectuate, în final, piesei i s-a conferit un aspect cât mai apropiat de cel inițial fiind totodată consolidată în vederea unei mânuiri facile și a unei posibilități adecvate de expunere.

Referinţe bibliografice: Mihaela Beceanu, Restaurarea unui iatagan de secol XIX, în Sargetia, III (XXXIX), 2012, p. 283-286. 

Mihaela Beceanu - expert restaurator metal

 

  • muzeucdr.deva@gmail.com