Despre Noi

MCDR Magna Curia 02

     Începutul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva se leagă de momentul înfiinţării Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara, în anul 1880.

     Muzeul devean funcţionează în clădirea Magna Curia, cunoscută ca și Castelul Bethlen, un vechi monument de arhitectură situat la poalele Cetăţii Deva, în partea de sud a acesteia. Vechimea, importanţa şi frumuseţea acestei clădiri în stil baroc a fost motivul pentru care a fost inclusă pe Lista Monumentelor Istorice de categorie A.

     Începând cu anul 1998, edificiul a intrat într-un proces de restaurare, încheiat în anul 2006 și care a avut menirea de a reda pe cât posibil splendoarea de altădată a palatului, făcându-l un punct de atracţie pentru vizitatori şi astfel să reprezinte o emblemă a oraşului.

     Din anul 2012, în curtea Palatului Magna Curia, funcționează un Lapidarium în aer liber care adăposteşte o colecţie de monumente, aparținând epocilor: preistorie, dacică și romană, provenite din cercetările arheologice de la Baia de Criş, Cetățile Dacice din Munții Orăștiei, Capitala Daciei Romane - Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Micia, Germisara, Aquae sau din descoperiri întâmplătoare. Zona de Lapidarium a fost completată ulterior cu alte două corpuri care adăpostesc monumente romane grupate pe două teme majore „Arhitectură civilă romană și Arhitectură funerară romană”. 

     Piesele preponderente din patrimoniul muzeului sunt constituite în colecţii de preistorie, epocă dacică, romană, medieval timpurie, medievală, o colecţie de arme albe şi de foc, echipament militar modern şi contemporan, colecţii cu piese de istorie modernă şi contemporană. La acestea se adaugă o colecţie de artă şi una de efemeride, precum și una de științele naturii. Colecţiile de etnografie se regăsesc la muzeele din teritoriu: Orăştie şi Brad.

Citeşte mai departe ...

Biblioteca

biblioteca head1050

Biblioteca documentară a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva îşi are începuturile în anul 1880, odată cu constituirea Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara care prevedea în statutul său:

„primirea pentru păstrare a arhivelor familiale şi strângerea celor mai valoroase documente şi tipărituri într-o colecţie arhivistică şi o bibliotecă”.

Sursele de îmbogăţire a bibliotecii au fost, în general, donaţiile de volume precum şi schimbul de publicaţii cu societăţi culturale similare, societăţi academice, biblioteci.

Membrii Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara, personalităţi ale vremii dar şi simpli pasionaţi de istorie, au contribuit cu donaţii, punând bazele bibliotecii. Printre primii donatori se află personalităţi ca Trefort Ágoston (Ministrul Cultelor şi Educaţiei), George Bariţiu (istoric şi om politic), Torma Zsófia (arheolog), Téglás Gábor (arheolog, primul director al  muzeului), Kuun Géza (preşedintele Societăţii), Sólyom-Fekete Ferencz (vicepreşedintele Societății), Jokai Mór (scriitor) etc.

Încă din 1881 au fost făcute demersuri pentru stabilirea unui schimb de publicaţii cu  diferite instituţii de cultură, fiind oferit la schimb anuarul A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve (1882-1913), precum şi alte publicaţii editate de Societate. După anul 1937, odată cu apariţia primului număr al revistei Sargetia. Acta Musei Devensis, au fost stabilite noi relaţii de schimb cu o serie de instituţii ştiinţifice prestigioase din Europa, unele colaborări continuând şi în prezent. Astfel, biblioteca documentară a muzeului devean desfăşoară schimb de publicaţii cu majoritatea muzeelor şi universităţilor din ţară, precum şi cu 74 de instituţii de profil din străinătate (Austria, Belgia, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Iugoslavia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, S.U.A, Suedia, Ungaria).

Un loc special în biblioteca Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva îl ocupă colecţia de carte veche, rară şi bibliofilă, care ilustrează complexitatea culturală rezultată din convieţuirea pe teritoriul Transilvaniei a românilor, maghiarilor, saşilor. Se regăsesc aici, în egală măsură, vechile cărţi româneşti, exemplare ale culturii maghiare şi germane din Transilvania, precum şi tomuri reprezentative ale culturii europene.

Dintre exemplarele de carte românească veche, fiecare volum constituind un moment aparte în istoria culturii româneşti, numim câteva: Carte românească de învăţătură, Iaşi, 1643; Noul Testament, Alba Iulia, 1648; Îndreptarea legii, Târgovişte, 1652; Chiriacodromion, Alba Iulia, 1699; Învăţătură de şapte taine, Buzău, 1702; Apostol, Buzău, 1704; Evanghelie, Bucureşti, 1723; Triod, Râmnic, 1731; Antologhion, Râmnic, 1752; Strastnic, Blaj, 1753 ș.a.

Cărţile imprimate în tipografii europene, în secolele XVI-XVIII, care au făcut parte din colecții particulare și instituționale din zonă, au conectat spaţiul hunedorean la programele culturale din centrele academice din întreg cuprinsul Europei. Menționăm dintre acestea: Libri de re rustica, Veneţia, 1514 ; Plutarch, Grecorum romanorumque illustrium vitae, Basel, 1542; Adam Sasbout, In omnes fere D. Pauli, et quorundam aliorum Apostolorum, epistolas explication, Louvain, 1556; Martin Luther, Colloquia oder Tischreden, Frankfurt am Main, [1568]; Thomas D’Aquino, Commentarii in octo libros politicorum Aristotelis, Paris, 1645; Quintus Curtius Rufus, Alexander Magnus, Haga, 1708 ; Nicolaus Schmitth, Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli, Trnava, 1760-1761 etc.

Tot în acest context semnalăm cărţile cu caracter didactic tipărite în secolele XVIII-XIX, cărţi având remarcabila misiune de „luminare” a materialului uman ce trebuia educat, dintre care specificăm: Gheorghe Şincai, Îndreptare cătră aritmetică, Blaj, 1785; Bucoavna pentru învăţătura pruncilor, Sibiu, s.a.; Moise Fulea, Cărticica năravurilor bune pentru folosul şi trebuinţa tinerimei, Sibiu, 1842; Ioan Rus, Icoana pământului sau carte de geografie, Blaj, 1842; Descriere scurtă a Țerei Ardealului aplecată la cuprinderea mintei pruncilor, Blaj, 1847; Abecedariu cu slove chirilice şi cu litere romane, Sibiu, 1851; Samuil Andreevici, Carte de cetire sau Legendariu românesc, Viena, 1855; Metodica calculaţiei în cap, Viena, 1856; Zaharia Boiu, Abecedariu pentru școalele populare române, Sibiu, 1866 etc.

Fondul de carte actual (peste 32.000 de volume) este alcătuit din cărţi de specialitate din toate perioadele istoriei, ştiinţe auxiliare, cultură, civilizaţie, istoriografie, bibliografii, enciclopedii, dicţionare, istorie locală, minorităţi, biserică şi religie etc., fond care susține activităţile desfăşurate de personalul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. De asemenea, biblioteca documentară este deschisă și cititorilor din exteriorul instituției, publicațiile fiind disponibile în regim de sală de lectură.

 • Fig. 1. A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve, Budapest, I, 1882
 • Fig. 2. Sargetia. Buletinul Muzeului Județului Hunedoara, Deva, I, 1937
 • Fig. 3. Carte românească de învăţătură, Iaşi, 1643
 • Fig. 4. Noul Testament, Alba Iulia, 1648
 • Fig. 5. Apostol, Buzău, 1704
 • Fig. 6. Antologhion, Râmnic, 1752
 • Fig. 7. Adam Sasbout, In omnes fere D. Pauli, et quorundam aliorum Apostolorum, epistolas explication, Louvain, 1556
 • Fig. 8. Thomas D’Aquino, Commentarii in octo libros politicorum Aristotelis, Paris, 1645
 • Fig. 9. Quintus Curtius Rufus, Alexander Magnus, Haga, 1708
 • Fig. 10. Nicolaus Schmitth, Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli, Tom 1, Trnava, 1760
 • Fig. 11. Gheorghe Şincai, Îndreptare cătră aritmetică, Blaj, 1785
 • Fig. 12. Descriere scurtă a Țerei Ardealului aplecată la cuprinderea mintei pruncilor, Blaj, 1847
 • Fig. 13. Zaharia Boiu, Abecedariu pentru școalele populare române, Sibiu, 1866
 • Fig. 14-17. Imagini din expoziția Valori bibliofile europene din patrimoniul muzeului devean, 30 martie-30 septembrie 2015.
Citeşte mai departe ...

Protocoale de Colaborare

 • Muzeul de Istorie "Vasile Pârvan" - Bârlad
 • Complexul Muzeal - Arad
 • Muzeul Banatului Montan - Reşiţa
 • Muzeul Judeţean de Etnografie al Regimentului de Graniţă - Caransebeş
 • Muzeul de Istorie Etnografie şi Artă Plastică - Lugoj
 • Muzeul de Artă - Timişoara
 • Muzeul Satului Bănăţean - Timişoara
 • Muzeul Banatului - Timişoara
 • Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei - Cluj Napoca
 • Muzeul Naţional Brukenthal - Sibiu
 • Muzeul de Arheologie- Istorie şi Etnografie - Hunedoara
 • Muzeul Naţional al Ţăranului Român
 • Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Gorj
 • Muzeul Naţional al Unirii - Alba-Iulia
 • Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova - Ploieşti
 • Muzeul Judeţean - Satu Mare
 • Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat" - Făgăraş
 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale - Hunedoara
 • Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret - Hunedoara
 • Direcţia Judeţeană pentru Cultură - Hunedoara
 • Direcţia de Sănătate Publică - Deva
 • Asociaţia "TERRA DACICA AETERNA" - Cluj Napoca
 • Asociaţia "Corvinorum Ordo" - bHunedoara
 • Asociaţia "Ordinul Arcaşilor Hunedoarei"
 • Asociaţia "Castelul din Carpaţi" - Hunedoara
 • Asociaţia "Călan 1387"
 • Asociaţia Culturală "Casina Naţională" - Deva
 • Asociaţia PRO ISIS - Orăştie
 • Asociaţia "Mioritics" - Constanţa
 • Asociaţia Culturală "Octavian Păcurar" - ACOP - Câmpia Turzii
 • Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori - Deva
 • Asociaţia "Clubul Sportiv al Persoanelor Handicapate Neuromotor - Cutezătorii" - Hunedoara
 • Asociaţia Judeţeană de Gimnastică - Hunedoara
 • Asociaţia antidrog "Alege Viaţa" - Hunedoara
 • Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii de Şanse din România - APES
 • Asociaţia Culturală "DEVART"
 • Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie - Bucureşti
 • Asociatia Culturala "JUAN RAMÓN JIÉNEZ Y LUCIAN BLAGA" - Madrid - Spania
 • Asociaţia INVENIO - Bucureşti
 • Asociaţia Pro Educaţie- Istorie şi Cultură Corvinias - Hunedoara
 • Asociaţia "CORNELIU GROUP" - Deva
 • Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aviaţiei - Cluj Napoca
 • Asociaţia de Presă Vorbită din Ardeal - Orăştie
 • Asociaţia ZIBO HELP - Bucureşti
 • Asociaţia "Casa căutătorului de aur" - Buceş
 • Asociația de Turism "Retezat"
 • Asociația "ALADIN" - Deva
 • Primăria municipiului - Deva
 • Primăria municipiului - Brad
 • Primăria comunei - Băiţa
 • Primăria comunei Sarmizegetusa
 • Primăria oraşului Călan
 • Primăria comunei Mărtineşti
 • Primăria comunei Balşa
 • Primăria oraşului Geoagiu
 • Primăria oraşului Haţeg
 • Primăria municipiului Lupeni
 • Primăria oraşului Uricani
 • Primăria oraşului Aninoasa
 • Primăria municipiului Vulcan
 • Primăria oraşului Petrila
 • Primăria Lelese
 • Primăria Turdaş
 • Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Fac. de Istorie - Bucureşti
 • Universitatea "POLITEHNICA" Fac. de Construcţii - Timişoara
 • Universitatea "Lucian Blaga" - Sibiu
 • Universitatea de Vest - Timişoara
 • Facultatea de Inginerie - Hunedoara
 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului - Hunedoara
 • Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" - Simeria
 • Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Grădiniţa PN 1 - Simeria
 • Colegiul Tehnic "Matei Corvin" - Hunedoara
 • Colegiul Naţional Sportiv "Cetate Deva"
 • Colegiul Naţional "Decebal" - Deva
 • Colegiul Tehnic "Transilvania" - Deva
 • Colegiul Naţional de Informatică "Traian Lalescu" - Hunedoara
 • Colegiul Economic "Hermes" - Petroşani
 • Colegiul Tehnic "Matei Corvin" - Hunedoara
 • Colegiul Naţional "Dragomir Hurmuzescu"
 • Grupul Şcolar "Teglas Gabor" - Deva
 • Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Ion Mincu" - Deva
 • Grupul Şcolar "Nicolae Olahus" - Orăştie
 • Liceul Pedagogic "Sabin Drăgoi" - Deva
 • Liceul Teoretic "Traian" - Deva
 • Liceul Teoretic "Ady Endre" - București
 • Liceul de Arte Plastice "Sigismund Toduţa" - Deva
 • Liceul Tehnologic "Nicolae Olahus" Şc. Gim "Dr. Aurel Vlad" - Orăştie
 • Liceul Tehnologic Hunedoara
 • Liceul Tehnologic "Grigore Moisil"
 • Şcoala europeană "I.G.Duca" - Petroşani
 • Şcoala Eco-Europeană "Andrei Şaguna" - Deva
 • Şcoala Gimnazială Zam
 • Şcoala Gimnazială Teliucul Inferior
 • Şcoala Gimnazială Râu de Mori
 • Şcoala Gimnazială "Sabin Oprean" - București
 • Grădiniţa cu program prelungit nr.7 - Deva
 • Grădiniţa cu program prelungit nr.1 - Hunedoara
 • Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Rudolf Steiner"
 • Episcopia Devei şi Hunedoarei
 • Seminarul Teologic "Sf. Ecaterina" - Prislop
 • Centrul Cultural "Drăgan Muntean"
 • Casa de Cultură Brad şi Clubul Rotary - Brad
 • Clubul Sportiv "Făerag" - Certeju de Sus
 • Camera de Comerţ şi Industrie - Hunedoara
 • SC DECI SE POATE SRL - Bucureşti
 • Academia Română - Bucureşti
 • Societatea Naţională de Crucea Roşie Română - Hunedoara
 • Societatea Română de Radiodifuziune - Redacţia Teatru - Bucureşti
 • Societatea "Ateneul Român"- Universitatea Ecologică "Traian" - Deva
 • SC Damasus SRL - Braşov
 • SC Arheo Vest SRL - Timişoara
 • Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Hunedoara
 • Liga Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România - Hunedoara
 • Fundaţia Internaţională "Mihai Eminescu"- Bucureşti
 • Fundaţia "Stânca Veacurilor" Constanţa - Deva
 • Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor - Deva
 • Revista Hiperboreea (on-line)
 • Ziarul "Realitatea Românească"- Vulcan
 • PR and MEDIA STRATEGIES GROUP- Hunedoara
 • SC CORVINI DIGITAL- Hunedoara
 • SC Soniquemedia SRL - Deva
 • SC PROCOMUNITA SRL - Sibiu
 • SC Yelow Mind SRL - Bucureşti
 • ONG "Copii şi tineri pentru comunitatea europeană" - Cinciş
 • ONG S.E.N.S - Hunedoara
 • ONG "Modus vivendi"
 • Uniunea Artiştilor Plastici - Deva
 • Uniunea Culturală a Rutenilor din România
 • Penitenciarul - Bârcea Mare
 • Unitatea Militară 01794 - Cercul Militar - Deva
 • SC Nord Vest TV Advertising SRL - Satu-Mare
 • Piano "Modus Vivendi" - Deva
 • Miruna Almăşan - artist plastic
 • Lucian Davidoni - artist plastic
 • Unitatea Administrativ Teritorială - Hunedoara
 • Serviciul Judeţean de Ambulanţă - Deva
 • Palatul Copiilor - Deva
 • Bărgău-Dragoş Sebastian- Hunedoara - reprezentant al grupului de bloggeri din România
 • ArhaeoTek Canada - Otawa
 • Întreprinderea Individuală "Butnariu Corinna Flavia" - Orăștie
Citeşte mai departe ...

Secţia de Marketing şi Relaţii cu Publicul

 • Înființat în ianuarie 1994, biroul de Relații cu Publicul (astăzi Secţia de Marketing şi Relaţii cu Publicul) se numără printre primele de acest tip din muzeele românești. Specialitate recentă în muzeele din România anilor ’90, a fost adoptată imediat de muzeul devean a cărui conducere de atunci avea o largă deschidere spre nou. În anul 1996, prin noi angajări, numărul membrilor biroului a crescut iar prin specialitățile acestora activitățile desfășurate s-au diversificat. Astfel, biroul s-a axat pe organizarea de activități științifice (simpozioane, conferințe, mese rotunde, prelegeri), evenimente cultural-artistice, activități educative și de pedagogie muzeală, activități de marketing, de sondare a publicului vizitator, activități expoziționale, comunicare permanentă cu mass-media și popularizare a tuturor acțiunilor muzeului.

Lărgirea ariilor de activități muzeale au condus indubitabil și la diversificarea ofertelor muzeale. Activitatea de cercetare științifică s-a împletit armonios cu cea de relaționare în plan cultural, artistic și educativ cu publicul vizitator, muzeul urmărind ca prin activitățile sale să satisfacă cerințele tot mai complexe ale acestuia, nevoia de cultură și informare a categoriilor de public tot mai diverse, precum și atragerea de noi categorii spre instituția muzeală. În acest sens, muzeul devean a organizat evenimente în care interacționarea public-specialiști de muzeu să fie tot mai activă și mai atractivă, adresându-se în aceeași măsură persoanelor tinere, adulte, familiilor și copiilor.

Activitate :

Întreaga activitate a secţiei se îndreaptă spre publicul vizitator, dar și spre personalul propriu, prin colaborarea permanentă la organizarea tuturor evenimentelor desfășurate de sau în muzeu. De asemenea, colaborarea cu mass-media urmărește atât promovarea activității instituției muzeale, cât și construirea unei imagini cât mai solide care să confere credibilitate și calitate actului muzeal desfășurat.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS