COMUNICAT

            Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva în colaborare cu Consiliul Judeţean Hunedoara organizează în perioada 14-15 iunie 2012, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice.

            La această manifestare ştiinţifică participă specialişti de la universităţi, muzee biblioteci şi alte instituţii de cultură din Braşov, Bucureşti, Mediaş, Alba Iulia, Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Horezu, Turda, Constanţa, Zalău, Suceava, Orăştie şi Deva.

Lucrările se vor desfăşura pe mai multe secţiuni: Arheologie, Istorie, Istoria culturii, Etnografie, Istoria cărţii a tiparului, Conservare-Restaurare şi Ştiinţele Naturii.

Deschiderea oficială va avea loc joi, orele 9,30 la Palatul „Magna Curia”.

Printre cele mai interesante lucrări care urmează a fi prezentate se numără: Contribuţii la cunoaşterea sistemelor de orientare astronomică la daci, Proiectul de cercetare arheologică Apulum II – Ravelinul Sf. Francisc de Paola. Aplicaţii grafice 3 D, Politici asociaţioniste în zona Orăştie până la 1918, La Belle Epoque – Paradisul pierdut, Promovarea patrimoniului cultural imaterial din Ţinutul pădurenilor: nunta tradiţională (film documentar), Incursiune în publicitatea începutului de sec. XX: cotidianul Siebenburgisch – Deutsches Tageblatt, Aspecte relevante privind conservarea şi restaurarea pieselor din  piele aflate în colecţia masonică a Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu, Specii de plante şi asociaţii vegetale din zona Parâng (Rusu – Piatra Crinului) ş.a.

 

Biroul de Relaţii cu Publicul

 

 

SESIUNEA ANUALĂ

DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 

 

PROGRAM GENERAL

 

Miercuri, 13 iunie 2012 – Sosirea invitaţilor

20,00 – Cina (Restaurantul Hotelului Deva)

 

Joi, 14 iunie 2012

Palatul Magna Curia

 

9,30 – Deschiderea oficială a Sesiunii

10,00 – 14,00 – Lucrări pe secţiuni (Palatul Magna Curia)

14,30 – 16,00 – Masa de prânz (Restaurantul Hotelului Deva)

16,30 – 19,30 – Lucrări pe secţiuni (Palatul Magna Curia)

20,00 – Cina (Restaurantul Hotelului Deva)

 

Vineri, 15 iunie 2012

Palatul Magna Curia

9,30 – 13,30 – Lucrări pe secţiuni (Palatul Magna Curia)

14,00– Masa de prânz (Restaurantul Hotelului Deva)

 

 

SECŢIUNEA ARHEOLOGIE   

Moderatori: dr. Liviu Petculescu, Dr. Iosif V. Ferencz

 

 

ALEXANDRU BĂRBAT – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Contribuţii  la tipologia uneltelor din piatră şlefuită cu tăiş în complexul cultural Starčevo-Criş. Studiu de caz: Regiunea de sud-vest a Transilvaniei

 

MIHAELA ION – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Două cuţite eneolitice din piatră cioplită din situl de la Şomuş 2

 

BEATRICE CIUTĂ – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Contribuţii la reconstituirea dietei vegetale a comunităţilor aparţinând grupului Cehalut – Hajdubagos

 

Dr. CĂTĂLIN RIŞCUŢA, ANTONIU MARC – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Două complexe funerare din epoca bronzului descoperite pe traseul Autostrăzii, la Şoimuş – „Teleghi”

 

MARIUS BARBU – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Tehnici de construcţie utilizate în realizarea fântânilor din situl de la Simeria Veche

 

Dr. IOSIF VASILE FERENCZ – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

10 ani de cercetări arheologice la Ardeu

 

Dr. CORNELIU BELDIMAN, Dr DIANA-MARIA SZTANCS, Dr. IOSIF VASILE FERENCZ – Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Date privind artefactele de os şi corn de cervide descoperite în cetatea dacică de la Ardeu, judeţul Hunedoara

 

Dr. PAUL PUPEZĂ – Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca

A vedea sau a fi văzut. Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei

 

Dr. MARIUS CIUTĂ – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Contribuţii la cunoaşterea sistemelor de orientare astronomică la daci

 

Dr. CĂTĂLIN CRISTESCU, RODICA FILIPESCU – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Ceramica dacică descoperită pe Terasa a VII-a de la Sarmizegetusa Regia: studiu arheometric

 

Dr. LIVIU PETCULESCU, CRISTINA MITAR – Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Echipament militar roman din sectorul Ateliere de prelucrare a bronzului de la Micia

 

ADRIANA ANTAL – Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca

Cultul Venerei în castrele din Dacia

 

CRISTINA MITAR, OANA BĂRBAT – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Două morminte de epocă romană descoperite la Uroi – Pod Mureş

 

Dr. DOINA BENEA – Universitatea de Vest Timişoara

Contribuţii cu privire la opaiţele lucrate la roată din Dacia Romană

 

GHEORGHE ANGHEL – Alba Iulia

Date noi în legătură cu staţionarea Leg. I ADIUTRIX la Apulum

 

ANCA TIMOFAN, TEODOR MUNTEAN – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Proiectul de cercetare arheologică Apulum II (Municipium Septimium Apulense) – Ravelinul Sf. Francisc de Paola. Aplicaţii grafice 3 D

 

MIHAI CĂSĂTIAN – Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie

Cercetări arheologice în peşterile din Munţii Apuseni

 

 

 

SECŢIUNEA ISTORIE

Moderatori: Dr. Vasile Mărculeţ, Dr. Adela Herban

 

 

Pr. CONSTANTIN MĂNESCU – Horezu

Elemente traco-geto-dace în toponimia localităţii Horezu, judeţul Vâlcea

 

Dr. VASILE MĂRCULEŢ – Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş

Revenirea bizantină la Dunărea de Jos (1000 – 1018/1019)

 

RĂZVAN NEAGU – Colegiul Tehnic Turda

Consideraţii asupra relaţiilor papilor de la Avignon şi românii din Transilvania

 

MIHAELA COMŞA – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Implicarea satului Mihalţ în revoluţia de la 1848

 

NICOLAE TEŞCULA – Muzeul de Istorie Sighişoara

Asociaţionismul săsesc în perioada neoabsolutistă

 

DANIEL IANCU – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Corespondenţa lui Nicolae Densuşianu către D.A. Sturdza. Scrisori inedite

 

DORIN GIURGIU – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Dr. Ioan Mihu – preşedinte al „Societăţii pentru fond de teatru român”

 

Dr. IOACHIM LAZĂR – Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Deva

Rolul pădurii în istoria Ţării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863

 

CRISTINA PLOSCĂ – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Înfiinţarea băncilor în comitatul Hunedoara, în a doua jumătate a sec. XIX, un pas spre modernizare

 

Dr. ALEXANDRU BUCUR – Sibiu

Contribuţii la istoria învăţământului hunedorean. Şcolile grănicereşti (1871-1921)

 

GYORFI DENES – BCU „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Aspecte mai puţin cunoscute despre activitatea lui Andrei Veress

 

Dr. VALENTIN ORGA– BCU „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Politici asociaţioniste în zona Orăştie până la 1918

 

Dr. CAMELIA ELENA VULEA – Grupul Şcolar „Grigore Moisil” Deva

Scurtă privire asupra structurii organizatorice a protopopiatelor greco-catolice Ulpia Traiană şi Jiu

 

Dr. ADELA HERBAN – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Politici şi democraţie în judeţul Hunedoara (perioada interbelică)

 

Dr. COSTIN SCURTU – Muzeul Militar Naţional Constanţa

Instituţia armatei în asigurarea stabilităţii şi securităţii regionale şi a Mării Negre la începutul mileniului trei

 

 

 

SECŢIUNE  ISTORIA  CULTURII

Moderatori: Ionela Simona Mircea

 

 

SANDA MARTA – Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Atitudine şi gest în portretele lui Anthon von Dyck: Charles I şi Henrietta Maria din colecţia  Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu

 

OLGA BEŞLIU – Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

„Vasa sacra, vasa non sacra” din colecţia de cositoare a  Muzeului Naţional Brukenthal

 

Dr. DAN IVĂNUŞ – Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Bani de hârtie din Franţa (sec. XVIII-XX)în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” din Sibiu

 

Pr. Dr. VIOREL-GHEORGHE CODREA – Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Lugoj

Episcop şi ecleziologie după Unirea cu Roma: între realitatea juridică şi conştiinţa istorico-instituţională

 

IONELA SIMONA MIRCEA – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Moda vestimentară feminină în perioada 1890-1914. Imagini de epocă

 

ANCA MARIA ZAMFIR – Muzeul de artă Braşov

La Belle Epoque – Paradisul pierdut

 

Dr. DUMITRU-CĂTĂLIN ROGOJANU – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Psihoistoria – o perspectivă alternativă de cercetare a Gulagului românesc

 

GABRIELA MIRCEA, ALEXANDRU ŞTIRBAN, SMARANDA CUTEAN – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Expoziţia Rudolf Schweitzer – Cumpănă de la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, 2012. Istoric, conservare şi etalare.

 

 

 

 

SECŢIUNEA ETNOGRAFIE

Moderatori: Maria Bozan, Daniel Iancu

 

 

MARIA BOZAN – Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” Sibiu

O-Bon (sărbătoarea morţilor) în satul Hanasaka, Japonia. Fotografii de Louis Guermond în colecţiile Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” Sibiu

 

CARMINA MAIOR – Muzeul „Astra” Sibiu

Preocupări monografice în Mărginimea Sibiului – materiale inedite

 

DANIEL IANCU – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Sate izolate, depopulate sau părăsite din Munţii Metaliferi

 

LUCIAN ROBU – Muzeul „Astra” Sibiu

Aspecte de viaţă socială a satului transilvan interbelic (boli, mortalitate, combatere a lor). Preocupări ale Astrei

 

MARIA IUSTINA BOGDAN – Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie

Unelte şi instalaţii tehnice ţărăneşti folosite în prelucrarea fibrelor animale şi vegetale din patrimoniul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Orăştie

 

DANIELA CRISTINA ŞENDROIU – Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie

Câteva piese reprezentative ale portului popular românesc din zona Orăştiei de la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie

 

Dr. RUSALIN IŞFĂNONI – Bucureşti

Promovarea patrimoniului cultural imaterial din Ţinutul Pădurenilor: nunta tradiţională

 

 

 

 

SECŢIUNEA ISTORIA CĂRŢII ŞI TIPARULUI

Moderatori: Dr. Constantin Ittu, Georgeta Deju

 

Dr. CONSTANTIN ITTU – Biblioteca Brukenthal Sibiu

Din limba Canaanului pre limba românească: Palia de la Orăştie (1582-2012)

 

DOINA DREGHICIU – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Ex-libris-urile cărţilor româneşti vechi în proprietatea Muzeului albaiulian: tipologii şi comentarii istorice

 

Dr. CIPRIAN DRĂGAN – Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Deva

Un catalog al cărţilor din cadrul Seminarului teologico-pedagogic „Andreian” din Sibiu. Document inedit

 

Dr. IOAN MARIA OROS – Muzeul de Istorie şi Artă Zalău

„Traduttore, traditore” – editore…traditore sau despre destinul primei traduceri integrale în româneşte a celor O mie şi una de nopţi

 

MARIA BASARAB – Deva

Mesaje religioase şi laice cuprinse în circulare episcopeşti greco-catolice (sec. XIX)

 

GEORGETA DEJU – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Donaţia de carte a familiei Kenderesi din Sălaşu de Sus (1887)

 

GUDRUN LIANE ITTU – Institutul de Studii Socio-Umane Sibiu

Incursiune în publicitatea începutului de sec. XX: cotidianul Siebenburgisch – Deutsches Tageblatt

 

GABRIELA MIRCEA – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Două foi de titlu rătăcite din fondul patrimonial al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia

 

Dr. FLORIN DOBREI – Episcopia Devei şi Hunedoarei

File de istorie: „Chronica parochială din parochia gr[eco] or[todoxă] Gurasada

 

CARMEN STÂNEA – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Biblioteca Muzeului Naţional al Unirii (1938-1949)

 

DIANA CIUGUDEAN – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Carte germană modernă din colecţiile Bibliotecii Muzeului Naţional al Unirii

 

Dr. PETRE DIN – Grupul Şcolar Mârsa – Avrig

Reprezentări ale românilor în opera lui Emil Cioran

 

ALEXANDRA – RALUCA POP – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Bibliotecă şi cenzură în perioada comunistă

 

 

SECŢIUNEA CONSERVARE – RESTAURARE

Moderatori: Ioana Popiţiu, Daniela Gheară

 

IOANA POPIŢIU – Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

Patrimoniul imobil – restaurare – conservare

 

SILVIA GALEA – Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Condiţionarea pasivă a microclimatului în depozit

 

BULETEANU GHEORGHE – Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Ceramică arheologică campania 2011. Cultura Turdaş

 

DANIELA GHEARĂ – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Aspecte privind restaurarea şi conservarea ceramicii fine

 

SIMONA PREDA – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Conservarea unor obiecte descoperite în săpăturile pentru Autostrada Deva – Orăştie

 

Dr. ALEXANDRINA CUŢUI – Muzeul Naţional al Bucovinei Suceava

Degradările Icoanei „Sf. Nicolae şi Sf. Haralambie”  – tehnica de execuţie a restaurării

 

RUXANDRA-IOANA STROIA – Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Aspecte relevante privind conservarea şi restaurarea pieselor din piele aflate în colecţia masonică a Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu

 

MARIA FOTA – Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Două metode de abordare în restaurarea şi conservarea unor documente manuscrise (hârtie) lipite pe suport de lemn

 

POLIXENIA POPESCU, RADU SCHULLER – Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Caracterizarea suporturilor papetare vechi prin tehnici analitice nedistructive. Studii de caz. Restaurarea unui Gromovnic din sec. al XIX-lea

 

LUMINIŢA BUJANCĂ – Muzeul Banatului Timişoara

Problematica restaurării tipăriturii de secol XVI, Propheten alle Deudsch

 

LUMINIŢA BOGDAN, VELINCA PETCU – Muzeul Banatului Timişoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Restaurarea unui Catavisier tipărit la Bucureşti în anul 1724

 

FLOARE GHERCIA – Muzeul Banatului Timişoara

Restaurarea Psaltirii de la Bluf, 1786

 

DAN FĂRTĂIŞ – Muzeul Naţional al Bucovinei Suceava

Restaurarea componentelor artistice exterioare de la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi

 

MIHAELA BECEANU – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Restaurarea obiectelor metalice din aliaje moderne. Studiu de caz

 

 

 

SECŢIUNEA ŞTIINŢELE NATURII

Moderatori: Marcela Balazs

 

 

ADRIANA BADEA – Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Tendinţe actuale în evoluţia funcţiilor de conservare şi de producţie a pădurilor hunedorene

 

MARCELA BALAZS – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Specii de plante şi asociaţii vegetale din zona Parâng (Rusu – Piatra Crinului)

 

DAN MACARIE – Deva

Hunedoreni care şi-au transformat numele în renume. Romulus Zăroni, ţăranul ajuns ministru

 

Ing. LUCIAN STRATULAT, Dr. RADU STELIAN – Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina R.A.

Parcul Natural Grădiştea muncelului – Cioclovina

 

Ing. CORINA COANDĂ, Dr. RADU STELIAN – Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina R.A.

Arboretumul Simeria – Obiectiv ştiinţific şi turistic de importanţă naţională

 

CĂTĂLINA – IOANA DRĂGOI – Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina R.A.

Studii preliminare privind structura populaţiilor de micromamifere din rezervaţia naturală „Dunele de nisip de la Foeni”, judeţul Satu-Mare

 

 

Comments are closed.